Rešeni testovi

U cilju sticanja minimalno neophodnih teorijska znanja za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu, prvi potrebni uslov je da saznate tačne odgovore na ispitna pitanja za teorijski ispit. Najjednostavniji način za sistematsko sticanje teorijskih znanja, odnosno za dobijanje tačnih odgovora na ispitna pitanja, je redovno prisustvo teorijskoj obuci (obavezno je prisustvo svim časovima teorijske obuke koji su određeni nastavnim planom i programom).


Preporučujemo i kandidatima za vozače koji su se obučavali po starim propisima, za koje teorijska obuka nije bila obavezna, da sa pravnim licima koja obavljaju osposobljavanje kandidata za vozače, pored propisana tri dodatna časa teorijske obuke, postignu dogovor i oko održavanja potrebnog broja časova teorijske obuke, kako bi na najracionalniji način usvojili neophodna teorijska znanja. Ukoliko se odlučite za teži način, odnosno samostalno učenje, obaveštavamo vas da sve odgovore možete pronaći u propisima o bezbednosti saobraćaja:
· Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“ broj 41/09, 53/10 i 101/11),
· Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji („Službeni glasnik RS“ broj 26/10),
· Pravilniku o znacima koje učesnicima u saobraćaju na putevima daju policijski službenici („Službeni glasnik RS“ broj 56/10),
· Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima („Službeni glasnik RS“ broj 40/12 i 102/12),
· Pravilniku o načinu korišćenja tahografa („Službeni glasnik RS“ broj 43/11),
· Uredbi o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa („Službeni glasnik RS“ broj 54/10).

Nakon nekih uošenih grešaka u testovima u posebnom dokumentu su navedene ispravke koje se odnose na orginalne testove.

 

ObjaŠnjenje ispitnih zadataka

ObjaŠnjenje izmene ispitnih pitanja

Osnove bezbednosti saobraćaja i pojmovi i izrazi

Posebne mere i ovlasćenja

Pravila saobraĆaja 1

Pravila saobraĆaja 2

Pravila saobraĆaja 3

SaobraĆajna signalizacija 1

SaobraĆajna signalizacija 2

SaobraĆajna signalizacija 3

VozaČi

Vozila

Posledice nepoštovanja propisa

Bodovi